Registrací získáváte automatickou slevu 1 % z nákupů uskutečněných po přihlášení. Další slevu získáte, pokud zde do 3 měsíců nakoupíte znova a to další 1 % při nákupu nad 600 Kč a 2 % při nákupu nad 1200 Kč.
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Osmák Ferda shop. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího (odběratele).

Provozovatel:
Eva Vorlová
Vidlákova Lhota 5, 256 01 Benešov
IČ: 09930876

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.
Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Přijetí objednávky a její potvrzení
Po přijetí Vaší objednávky ji zpravidla do 24 hodin začneme vyřizovat a v případě jakýchkoli nejasností s objednávkou Vás budeme neprodleně kontaktovat na kontakty uvedené v objednávce. Pokud je vše skladem a není žádný problém, posíláme až potvrzení o odeslání.

2. Dodací lhůty
Pokud je vše skladem, vyčkáme na přijetí platby (pokud je objednávka na dobírku, tak nečekáme) a většinou hned následující pracovní den odesíláme. Info o odeslání posíláme většinou až další den, takže se může stát, že dříve dorazí balíček než info. V případě, že zboží není skladem nebo je na objednávku, ozveme se nejpozději do 24 h s upřesněním dodání. V případě dovolené (info bývá na úvodní straně), příp. nepředvídané nemoci, úrazu, zásahem vyšší moci apod. se může vše zdržet.

3. Cena a platba
Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou koncové. Nejsme plátci DPH. Pro odběratele platí ceny udané v době objednávky. Pozdější zvýšení či snížení cen v době před odesláním zásilky, se objednávky nedotkne. Náklady na distribuci (tj. dopravné a balné) hradí odběratel. Cenu hradí zákazník na uvedený účet (variabilní symbol je vždy shodný s číslem objednávky) nebo ji hradí dobírkou zvolené přepravní službě. Při osobním odběru je možné cenu uhradit předem nebo v hotovosti.

4. Doprava zboží
Viz Doprava a platba

5. Závaznost objednávky
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud zákazník ani po urgenci nezaplatí potvrzenou objednávku do 5 pracovních dní a nepožádá o odklad, bude objednávka stornována. Zákazníci, kteří si bez vysvětlení nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou uloženi na blacklist a zablokováni. V případě nevyzvednutí již zaplaceného balíčku je možné se domluvit na opětovném zaslání po uhrazení nové dopravy, nebo vrátíme peníze, s odečtením dopravného, na účet. Preferujeme spíše lidský přístup než ohánění se paragrafy, ale někdy to bohužel jinak nejde. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Objednávku můžete sami stornovat do 2 hodin od objednání na mail osmakferda@post.cz nebo tel. 604438887, pokud již není odeslána.

6. Reklamační řád
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem na osmakferda@post.cz) informovat prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují a přiložit fotografii či video.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z opotřebení produktů či jejich zničení při používání, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či údržbou.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

7. Reklamační řád pro přepravní službu:
Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat. Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.
Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně (e-mailem) prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, příp. přiložit fotografii.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.
Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.
Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

8. Záruka vrácení peněz - Odstoupení od smlouvy
Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zásilky.
Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vámi objednaný výrobek je jiný, máte možnost jej z tohoto důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou.
Vzhledem k tomu, že výroba některých pelíšků je zakázková a na přání zákazníka, si prodávající vyhrazuje právo na možnost nevyhovění v případě Odstoupení od smlouvy.
Podmínkou vrácení peněz je:
• Zboží musí být naprosto neporušené, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje

• Zákazník musí prodávajícího neprodleně informovat písemně emailem (osmakferda@post.cz) o úmyslu Odstoupení od smlouvy. Prodávající se musí do 7 dnů vyjádřit jak postupovat při odstoupení od smlouvy.
• Zákazník vyplní formulář "Odstoupení od smlouvy", který musí prodávající obdržet do 14 dní od převzetí zásilky. Formulář vám bude zaslán na základě písemného oznámení zákazníka.
• Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
• Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení

Jsou vráceny peníze za zboží a nejlevnější poštovné, které provozovatel poskytuje, nikoli poštovné a balné, které zákazník platí při odeslání zpět prodávajícímu. Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato. Zboží zašlete ideálně přes Balíkovnu https://www.balikovna.cz/cs/poslat-balik na Eva Vorlová, osmakferda@post.cz, t: 604438887, Poštovní 478/0, 256 01 Benešov. Příp. lze domluvit i jinak, ale platí viz tučně výše.

9. Ochrana osobních dat
Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů.
Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace). Respektujeme zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem.

10. Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust.§ 409 a násl.

Podporuji ZOO Praha https://www.zoopraha.cz/ | ParaZOO Vlašim https://www.parazoo.cz/ | a mokřady https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-a-prostredi/mokrady/.

Jsem také chovatelka. Registrovaný zájmový chov degu Osmák Ferda https://osmakferda.wz.cz/

Kontakty

Kontakty i kontaktní formulář najdete v horní liště v Kontaktech. Pokud se potřebujete o něčem poradit, klidně se ptejte.

 

Doprava

Doprava

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz